Zpět

Logo

Logo je grafická značka firmy, společnosti nebo instituce. Používá se na produktech, reklamních letácích atp. . Díky logu jsou zákazníci schopni představit si firmu i po vizuální stránce.

Kvalitně zpracované logo je velmi důležitá část Vašeho podnikání. Správně udělané logo je to, když si zákazník při pouhém pohledu na něj vybaví co nejvíce o firmě či společnosti, která za ním stojí.

Ve většině případů volí klienti při výběru služby či výrobku právě to, které má lepší a známější logo. Právě to dělá v očích zákazníka produkt zajímavější či dokonce kvalitnější, i když to tak né vždy je.

Sdělte mi proto Váš podnikatelský záměr či cíl a společně dáme dohromady logo, které bude přesně vystihovat to, co Vaše podnikání nejlépe vystihuje.

  • logo
  • logo
  • logo
Více referencí